Commit 0a2d4678 authored by JuniorJPDJ's avatar JuniorJPDJ Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 99.7% (1247 of 1250 strings)

Translation: Funkwhale/Funkwhale's server front-end
Translate-URL: https://translate.funkwhale.audio/projects/funkwhale/front/pl/
parent e4beb3c4
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: front 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-24 17:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-01 19:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-02 22:16+0000\n"
"Last-Translator: JuniorJPDJ <git@juniorjpdj.pl>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: pl\n"
......@@ -426,7 +426,7 @@ msgstr "Dostęp do list odtwarzania"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:121
msgctxt "Content/OAuth Scopes/Paragraph"
msgid "Access to radios"
msgstr "Dostęp do radia"
msgstr "Dostęp do stacji radiowych"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:136
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:137
......@@ -513,11 +513,11 @@ msgctxt "Content/*/Paragraph"
msgid "Action %{ action } was launched successfully on %{ count } element"
msgid_plural "Action %{ action } was launched successfully on %{ count } elements"
msgstr[0] ""
"Działanie %{ action } zostało pomyślnie uruchomione na %{ count } elemencie"
"Działanie %{ action } zostało pomyślnie wykonane na %{ count } elemencie"
msgstr[1] ""
"Działanie %{ action } zostało pomyślnie uruchomione na %{ count } elementach"
"Działanie %{ action } zostało pomyślnie wykonane na %{ count } elementach"
msgstr[2] ""
"Działanie %{ action } zostało pomyślnie uruchomione na %{ count } elementach"
"Działanie %{ action } zostało pomyślnie wykonane na %{ count } elementach"
#: front/src/components/common/ActionTable.vue:18
#: front/src/components/library/radios/Builder.vue:63
......@@ -603,7 +603,9 @@ msgstr "Dodaj domenę"
#: front/src/components/channels/UploadForm.vue:23
msgctxt "Content/Channels/Popup.Paragraph"
msgid "Add a license to your upload to ensure some freedoms to your public."
msgstr "Wybierz na jakiej licencji będą dostępne zamieszczone treści."
msgstr ""
"Wybierz na jakiej licencji będą dostępne zamieszczone treści, aby zapewnić "
"pewne wolności swojej publice."
#: front/src/views/admin/moderation/AccountsDetail.vue:71
#: front/src/views/admin/moderation/AccountsDetail.vue:66
......@@ -615,17 +617,17 @@ msgstr "Dodaj politykę moderacji"
#: front/src/components/admin/SignupFormBuilder.vue:82
msgctxt "*/*/Form-builder"
msgid "Add a new field"
msgstr "Dodaj pole"
msgstr "Dodaj nowe pole"
#: front/src/components/manage/moderation/InstancePolicyForm.vue:4
msgctxt "Content/Moderation/Card.Button.Label/Verb"
msgid "Add a new moderation rule"
msgstr "Usuń radio"
msgstr "Dodaj nową regułę moderacji"
#: front/src/views/content/Home.vue:53
msgctxt "Content/Library/Title/Verb"
msgid "Add and manage content"
msgstr "Dodaj i zarządzaj zawartością"
msgstr "Dodaj lub zarządzaj zawartością"
#: front/src/components/playlists/Editor.vue:25
#: front/src/components/playlists/PlaylistModal.vue:22
......@@ -646,7 +648,7 @@ msgstr "Dodaj filtr"
#: front/src/components/library/radios/Builder.vue:41
msgctxt "Content/Radio/Paragraph"
msgid "Add filters to customize your radio"
msgstr "Dodaj filtry aby dostosować swoje radio"
msgstr "Dodaj filtry, aby dostosować swoją stację radio"
#: front/src/views/auth/ProfileOverview.vue:12
#: src/views/auth/ProfileOverview.vue:22
......@@ -654,7 +656,7 @@ msgstr "Dodaj filtry aby dostosować swoje radio"
#: front/src/views/channels/SubscriptionsList.vue:8
msgctxt "Content/Profile/Button"
msgid "Add new"
msgstr "Dodaj nową zawartość"
msgstr "Dodaj"
#: front/src/components/manage/moderation/NoteForm.vue:12
msgctxt "Content/Moderation/Button.Label/Verb"
......@@ -678,7 +680,7 @@ msgstr "Dodaj do listy dozwolonych"
#: front/src/components/audio/PlayButton.vue:96
msgctxt "*/Queue/Dropdown/Button/Title"
msgid "Add to current queue"
msgstr "Dodaj do kolejki"
msgstr "Dodaj do kolejki odtwarzania"
#: front/src/components/favorites/TrackFavoriteIcon.vue:4
#: front/src/components/favorites/TrackFavoriteIcon.vue:29
......@@ -696,17 +698,17 @@ msgstr "Dodaj do listy odtwarzania"
#: front/src/components/playlists/TrackPlaylistIcon.vue:35
msgctxt "Sidebar/Player/Icon.Tooltip/Verb"
msgid "Add to playlist…"
msgstr "Dodaj do playlisty…"
msgstr "Dodaj do listy odtwarzania…"
#: front/src/components/audio/PlayButton.vue:10
msgctxt "*/Queue/Dropdown/Button/Label/Short"
msgid "Add to queue"
msgstr "Dodaj do kolejki"
msgstr "Dodaj do kolejki odtwarzania"
#: front/src/components/playlists/PlaylistModal.vue:173
msgctxt "Popup/Playlist/Table.Button.Tooltip/Verb"
msgid "Add to this playlist"
msgstr "Dodaj do tej playlisty"
msgstr "Dodaj do tej listy odtwarzania"
#: front/src/components/playlists/PlaylistModal.vue:60
msgctxt "Popup/Playlist/Table.Button.Label/Verb"
......@@ -727,8 +729,8 @@ msgstr "Dodatkowe pola"
msgctxt "*/*/Help"
msgid "Additional form fields to be displayed in the form. Only shown if manual sign-up validation is enabled."
msgstr ""
"Dodatkowe pola formularza które zostaną wyświetlone. Pokazują sie tylko gdy "
"manualna rejestracja jest włączona."
"Dodatkowe pola do wyświetlenia w formularzu rejestracji. Ich zawartość jest "
"widoczna tylko gdy manualna weryfikacja rejestracji jest włączona."
#: front/src/components/audio/VolumeControl.vue:63
msgctxt "Sidebar/Player/Icon.Tooltip/Verb"
......@@ -773,13 +775,13 @@ msgstr "Album"
#: front/src/views/admin/library/TrackDetail.vue:121
msgctxt "*/*/*/Noun"
msgid "Album artist"
msgstr "Albumy tego wykonawcy"
msgstr "Wykonawca albumu"
#: front/src/views/admin/library/AlbumDetail.vue:89
#: front/src/views/admin/library/AlbumDetail.vue:84
msgctxt "Content/Moderation/Title"
msgid "Album data"
msgstr "Nazwa albumu"
msgstr "Dane albumu"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:76
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:77
......@@ -856,7 +858,7 @@ msgstr "Wszystkie odcinki"
#: front/src/components/auth/Authorize.vue:111
msgctxt "Head/Authorize/Title"
msgid "Allow application"
msgstr "Zezwól aplikacji"
msgstr "Autoryzuj aplikację"
#: front/src/components/About.vue:135
msgctxt "*/*/*"
......@@ -871,19 +873,21 @@ msgstr "Dozwolone domeny"
#: front/src/components/library/ImportStatusModal.vue:17
msgctxt "Popup/Import/Message"
msgid "An error occurred during upload processing. You will find more information below."
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania wrzuconego pliku. Więcej informacji znajdziesz poniżej."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas przetwarzania przesłanego pliku. Więcej informacji "
"znajdziesz poniżej."
#: front/src/components/playlists/Editor.vue:13
#: src/components/playlists/Editor.vue:2
msgctxt "Content/Playlist/Error message.Title"
msgid "An error occurred while saving your changes"
msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania twoich zmian"
msgstr "Podczas zapisywania twoich zmian wystąpił błąd"
#: front/src/components/federation/FetchButton.vue:21
#: front/src/components/federation/FetchButton.vue:11
msgctxt "Popup/*/Message.Content"
msgid "An error occurred while trying to refresh data:"
msgstr "Wystąpił błąd podczas odświeżania danych:"
msgstr "Podczas próby odświeżenia danych wystąpił błąd:"
#: front/src/components/federation/FetchButton.vue:38
#: front/src/components/federation/FetchButton.vue:28
......@@ -894,7 +898,7 @@ msgstr "Wystąpił błąd HTTP podczas kontaktowania się ze zdalnym serwerem"
#: front/src/components/admin/SignupFormBuilder.vue:21
msgctxt "*/*/Help"
msgid "An optional text to be displayed at the start of the sign-up form."
msgstr "Opcjonalny tekst który będzie widoczny nad formularzem rejestracji."
msgstr "Opcjonalny tekst, który będzie widoczny nad formularzem rejestracji."
#: front/src/components/library/ImportStatusModal.vue:145
msgctxt "Popup/Import/Error.Label"
......@@ -909,13 +913,14 @@ msgstr "Anonimowy dostęp"
#: front/src/components/moderation/ReportModal.vue:62
msgctxt "Popup/Moderation/Error message"
msgid "Anonymous reports are disabled, please sign-in to submit a report."
msgstr "Anonimowe zgłoszenia są wyłączone, zaloguj się żeby przesłać zgłoszenie."
msgstr ""
"Anonimowe zgłoszenia są wyłączone. Zaloguj się, aby przesłać zgłoszenie."
#: front/src/components/auth/Settings.vue:153
#: src/components/auth/Settings.vue:201
msgctxt "*/*/*/Noun"
msgid "Application"
msgstr "Działanie"
msgstr "Aplikacja"
#: front/src/components/auth/ApplicationEdit.vue:12
#: front/src/components/auth/ApplicationEdit.vue:5
......@@ -932,13 +937,15 @@ msgstr "Stopka aplikacji"
#: front/src/components/auth/ApplicationEdit.vue:14
msgctxt "Content/Applications/Label"
msgid "Application ID"
msgstr "ID aplikacji"
msgstr "Identyfikator aplikacji"
#: front/src/components/auth/ApplicationEdit.vue:16
#: front/src/components/auth/ApplicationEdit.vue:9
msgctxt "Content/Application/Paragraph/"
msgid "Application ID and secret are really sensitive values and must be treated like passwords. Do not share those with anyone else."
msgstr "ID i sekret aplikacji są wrażliwymi danymi i powinny być traktowane jak hasła. Nie dziel się nimi z nikim innym."
msgstr ""
"Identyfikator i sekret aplikacji są danymi wrażliwymi i powinny być "
"traktowane jak hasła. Nie powinieneś się nimi z nikim dzielić."
#: front/src/components/auth/ApplicationEdit.vue:25
#: front/src/components/auth/ApplicationEdit.vue:18
......@@ -1002,28 +1009,28 @@ msgstr "Kanał artysty"
#: front/src/views/admin/library/ArtistDetail.vue:83
msgctxt "Content/Moderation/Title"
msgid "Artist data"
msgstr "Nazwa wykonawcy"
msgstr "Dane artysty"
#: front/src/components/audio/ChannelForm.vue:222
msgctxt "*/*/*"
msgid "Artist discography"
msgstr "Dyskografia wykonawcy"
msgstr "Dyskografia artysty"
#: front/src/components/library/Artists.vue:10
msgctxt "Content/Search/Input.Label/Noun"
msgid "Artist name"
msgstr "Nazwa wykonawcy"
msgstr "Nazwa artysty"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:77
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:78
msgctxt "Content/*/Dropdown/Noun"
msgid "Artist name"
msgstr "Nazwa wykonawcy"
msgstr "Nazwa artysty"
#: front/src/components/audio/Search.vue:65
msgctxt "*/Search/Input.Placeholder"
msgid "Artist, album, track…"
msgstr "Wykonawca, album, utwór…"
msgstr "Artysta, album, utwór…"
#: front/src/components/audio/Search.vue:10 src/components/audio/Search.vue:1
#: front/src/components/library/Artists.vue:142
......@@ -1043,13 +1050,13 @@ msgstr "Wykonawca, album, utwór…"
#: front/src/views/admin/moderation/DomainsDetail.vue:278
msgctxt "*/*/*/Noun"
msgid "Artists"
msgstr "Wykonawcy"
msgstr "Artyści"
#: front/src/components/Sidebar.vue:101 src/components/Sidebar.vue:114
#: front/src/views/library/DetailBase.vue:86
msgctxt "*/*/*"
msgid "Artists"
msgstr "Wykonawcy"
msgstr "Artyści"
#: front/src/components/favorites/List.vue:30
#: src/components/library/Albums.vue:34
......@@ -1104,6 +1111,7 @@ msgstr "Przypisano do"
#: front/src/views/admin/moderation/AccountsDetail.vue:269
#: front/src/views/admin/moderation/DomainsDetail.vue:221
#: front/src/views/admin/moderation/DomainsDetail.vue:216
#, fuzzy
msgctxt "Content/Moderation/Title"
msgid "Audio content"
msgstr "Dodaj zawartość"
......@@ -1136,7 +1144,7 @@ msgstr "Autoryzowane aplikacje"
#: front/src/components/playlists/PlaylistModal.vue:30
msgctxt "Popup/Playlist/Title"
msgid "Available playlists"
msgstr "Dostępne playlisty"
msgstr "Dostępne listy odtwarzania"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:46
msgctxt "Content/Channel/*"
......@@ -1151,12 +1159,12 @@ msgstr "Awatar"
#: front/src/components/audio/ChannelForm.vue:238
msgctxt "Content/Channel/Form.Field.Placeholder"
msgid "Awesome channel name"
msgstr "Nazwa wspaniałego kanału"
msgstr "Wspaniała nazwa kanału"
#: front/src/components/audio/ChannelForm.vue:239
msgctxt "Content/Channel/Form.Field.Placeholder"
msgid "awesomechannelname"
msgstr "nazwawspaniałegokanału"
msgstr "wspaniałanazwakanału"
#: front/src/views/auth/PasswordReset.vue:18
#: front/src/views/auth/PasswordResetConfirm.vue:18
......@@ -1170,7 +1178,7 @@ msgstr "Wróć do logowania"
#: front/src/components/auth/ApplicationNew.vue:5
msgctxt "Content/Applications/Link"
msgid "Back to settings"
msgstr "Aktualizuj ustawienia"
msgstr "Wróć do ustawień"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:56
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:57
......@@ -1186,7 +1194,7 @@ msgstr "O mnie"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:83
msgctxt "Content/Track/*/Noun"
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitrate"
msgstr "Szybkość transmisji"
#: front/src/components/manage/moderation/InstancePolicyCard.vue:19
#: front/src/components/manage/moderation/InstancePolicyForm.vue:34
......@@ -1199,7 +1207,7 @@ msgctxt "Content/Moderation/Help text"
msgid "Block everything from this account or domain. This will prevent any interaction with the entity, and purge related content (uploads, libraries, follows, etc.)"
msgstr ""
"Zablokuj wszystko z tego konta lub domeny. To uniemożliwi jakąkolwiek "
"interakcję z jednostką, i usunie powiązaną zawartość (wrzucone pliki, "
"interakcję z jednostką i usunie powiązaną zawartość (przesłane pliki, "
"biblioteki, obserwowane itp.)"
#: front/src/components/Sidebar.vue:98 src/components/Sidebar.vue:112
......@@ -1222,32 +1230,33 @@ msgstr "Przeglądaj bibliotekę"
#: front/src/components/channels/UploadForm.vue:73
msgctxt "*/*/*"
msgid "Browse…"
msgstr "Przeglądaj …"
msgstr "Przeglądaj…"
#: front/src/components/library/Albums.vue:4
#, fuzzy
msgctxt "Content/Album/Title"
msgid "Browsing albums"
msgstr "Przeglądanie radiów"
msgstr "Przeglądaj albumy"
#: front/src/components/library/Artists.vue:4
msgctxt "Content/Artist/Title"
msgid "Browsing artists"
msgstr "Przeglądanie wykonawców"
msgstr "Przeglądaj artystów"
#: front/src/views/playlists/List.vue:3
msgctxt "Content/Playlist/Title"
msgid "Browsing playlists"
msgstr "Przeglądanie list odtwarzania"
msgstr "Przeglądaj listy odtwarzania"
#: front/src/components/library/Podcasts.vue:4
msgctxt "Content/Podcasts/Title"
msgid "Browsing Podcasts"
msgstr "Przeglądanie Podkastów"
msgstr "Przeglądaj Podcasty"
#: front/src/components/library/Radios.vue:4
msgctxt "Content/Radio/Title"
msgid "Browsing radios"
msgstr "Przeglądanie radiów"
msgstr "Przeglądaj stacje radiowe"
#: front/src/components/library/radios/Builder.vue:5
msgctxt "Content/Radio/Title"
......@@ -1335,7 +1344,7 @@ msgstr "Kandydaci"
#: front/src/components/library/FileUpload.vue:353
msgctxt "Content/Library/Help text"
msgid "Cannot upload this file, ensure it is not too big"
msgstr "Nie można było zaimportować tego pliku, upewnij się że nie jest zbyt duży"
msgstr "Nie można było przesłać tego pliku. Upewnij się, że nie jest zbyt duży"
#: front/src/components/audio/ChannelForm.vue:85
#: front/src/components/audio/ChannelForm.vue:77
......@@ -1367,7 +1376,7 @@ msgstr "Zmień swój e-mail"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:54
msgctxt "Content/Settings/Title/Verb"
msgid "Change my password"
msgstr "Zmień moje hasło"
msgstr "Zmień swoje hasło"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:77
msgctxt "Content/Settings/Button.Label"
......@@ -1377,7 +1386,9 @@ msgstr "Zmień hasło"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:266
msgctxt "Content/Settings/Paragraph'"
msgid "Change the email address associated with your account. We will send a confirmation to the new address."
msgstr "Zmień adres poczty elektronicznej powiązany z tym kontem. Na nowy adres zostanie wysłane potwierdzenie."
msgstr ""
"Zmień adres e-mail powiązany z tym kontem. Na nowy adres zostanie wysłane "
"potwierdzenie."
#: front/src/components/Footer.vue:49
msgctxt "Footer/Settings/Dropdown.Label/Short, Verb"
......@@ -1403,7 +1414,9 @@ msgstr "Zsynchronizowano zmiany z serwerem"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:57
msgctxt "Content/Settings/Paragraph'"
msgid "Changing your password will also change your Subsonic API password if you have requested one."
msgstr "Zmiana Twojego hasła zmieni też Twoje hasło API Subsonic, jeżeli uzyskałeś(-aś) je."
msgstr ""
"Zmiana Twojego hasła zmieni też Twoje hasło do API Subsonic, jeśli je "
"uzyskałeś(-aś)."
#: front/src/components/auth/Settings.vue:80
msgctxt "Popup/Settings/Paragraph"
......@@ -1422,13 +1435,13 @@ msgstr "Kanał"
#: src/views/admin/ChannelDetail.vue:73
msgctxt "Content/Moderation/Title"
msgid "Channel data"
msgstr "Informacje kanału"
msgstr "Dane kanału"
#: front/src/components/RemoteSearchForm.vue:78
#: front/src/components/RemoteSearchForm.vue:79
msgctxt "*/*/*"
msgid "Channel location"
msgstr "Umiejscowienie kanału"
msgstr "Lokalizacja kanału"
#: front/src/components/audio/ChannelForm.vue:50
#: front/src/components/audio/ChannelForm.vue:42
......@@ -1452,14 +1465,14 @@ msgstr "Kanały"
#: front/src/components/Footer.vue:60
msgctxt "Footer/*/List item.Link"
msgid "Chat room"
msgstr "Czat"
msgstr "Pokój czatowy"
#: front/src/components/auth/ApplicationForm.vue:24
msgctxt "Content/Applications/Paragraph/"
msgid "Checking the parent \"Read\" or \"Write\" scopes implies access to all the corresponding children scopes."
msgstr ""
"Zaznaczenie nadrzędnych zakresów „Odczyt” lub „Zapis” umożliwia dostęp do "
"wszystkich odpowiednich zakresów podrzędnych."
"Zaznaczenie nadrzędnych zakresów dostępu „Odczyt” lub „Zapis” umożliwia "
"dostęp do wszystkich odpowiednich zakresów podrzędnych."
#: front/src/components/SetInstanceModal.vue:2
msgctxt "Popup/Instance/Title"
......@@ -1490,12 +1503,12 @@ msgstr "Wyczyść listę odtwarzania"
#: front/src/components/ShortcutsModal.vue:133
msgctxt "Popup/Keyboard shortcuts/Table.Label/Verb"
msgid "Clear queue"
msgstr "Wyczyść kolejkę"
msgstr "Wyczyść kolejkę odtwarzania"
#: front/src/components/audio/Player.vue:717
msgctxt "Sidebar/Player/Icon.Tooltip/Verb"
msgid "Clear your queue"
msgstr "Wyczyść swoją kolejkę"
msgstr "Wyczyść kolejkę odtwarzania"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:21
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:22
......@@ -1506,7 +1519,9 @@ msgstr "Kliknij, aby zobaczyć więcej informacji dotyczących procesu importowa
#: front/src/components/library/FileUpload.vue:57
msgctxt "Content/Library/Paragraph/Call to action"
msgid "Click to select files to upload or drag and drop files or directories"
msgstr "Naciśnij aby wybrać pliki do wysłania lub przeciągnij i upuść pliki lub katalogi"
msgstr ""
"Kliknij, aby wybrać pliki do przesłania lub przeciągnij i upuść pliki lub "
"katalogi"
#: front/src/components/Queue.vue:92
msgctxt "*/Queue/*/Verb"
......@@ -1563,12 +1578,12 @@ msgstr "Potwierdź"
#: front/src/views/auth/EmailConfirm.vue:51
msgctxt "Head/Signup/Title"
msgid "Confirm your e-mail address"
msgstr "Potwierdź swój e-mail"
msgstr "Potwierdź swój adres e-mail"
#: front/src/views/auth/EmailConfirm.vue:13
msgctxt "Content/Signup/Form.Label"
msgid "Confirmation code"
msgstr "Kod potwierdzający"
msgstr "Kod potwierdzenia"
#: front/src/components/About.vue:66 src/components/About.vue:2
#: front/src/components/Home.vue:64 src/components/Home.vue:2
......@@ -1592,22 +1607,23 @@ msgstr "Filtr treści został dodany pomyślnie"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:124
msgctxt "Content/Settings/Title/Noun"
msgid "Content filters"
msgstr "Zaznacz filtr"
msgstr "Filtry treści"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:101
msgctxt "Content/Settings/Paragraph"
msgid "Content filters help you hide content you don't want to see on the service."
msgstr "Filtry treści pomagają ukryć treści, których nie chcesz widzieć w serwisie."
msgstr ""
"Filtry treści pomogą Ci ukryć treści, których nie chcesz widzieć w serwisie."
#: front/src/components/common/ActionTable.vue:8
msgctxt "Content/*/Button.Help text.Paragraph"
msgid "Content has been updated, click refresh to see up-to-date content"
msgstr "Treść została zaktualizowana, odśwież, aby zobaczyć aktualną treść"
msgstr "Treść została zaktualizowana - odśwież, aby zobaczyć aktualną treść"
#: front/src/components/About.vue:45
msgctxt "Content/About/Header"
msgid "Contents"
msgstr "Zawartość"
msgstr "Spis treści"
#: front/src/components/Footer.vue:68
msgctxt "Footer/*/List item.Link"
......@@ -1636,24 +1652,24 @@ msgstr "Wklej następujący kod do aplikacji:"
#: front/src/views/channels/DetailBase.vue:5
msgctxt "Content/Channels/Label"
msgid "Copy-paste the following URL in your favorite podcasting app:"
msgstr "Wklej następujący kod do aplikacji podkastowej:"
msgstr "Wklej następujący adres URL do swojej ulubionej aplikacji podcastowej:"
#: front/src/components/audio/EmbedWizard.vue:31
msgctxt "Popup/Embed/Paragraph"
msgid "Copy/paste this code in your website HTML"
msgstr "Wklej ten kod do twojej strony HTML"
msgstr "Wklej ten kod do źródła HTML swojej strony internetowej"
#: front/src/components/library/TrackDetail.vue:109
#: front/src/views/admin/library/TrackDetail.vue:151
#: front/src/views/admin/library/TrackDetail.vue:146 src/edits.js:108
msgctxt "Content/Track/*/Noun"
msgid "Copyright"
msgstr "Kopiuj"
msgstr "Prawa autorskie"
#: front/src/views/auth/EmailConfirm.vue:7
msgctxt "Content/Signup/Paragraph"
msgid "Could not confirm your e-mail address"
msgstr "Potwierdź swój e-mail"
msgstr "Nie można potwierdzić twojego adresu e-mail"
#: front/src/views/content/remote/ScanForm.vue:3
msgctxt "Content/Library/Error message.Title"
......@@ -1663,12 +1679,12 @@ msgstr "Wystąpił błąd podczas uzyskiwania zdalnej biblioteki"
#: front/src/components/manage/moderation/InstancePolicyForm.vue:58
msgctxt "Content/Moderation/Card.Button.Label/Verb"
msgid "Create"
msgstr "Utwórz importowanie"
msgstr "Utwórz"
#: front/src/components/channels/AlbumModal.vue:12
msgctxt "*/*/Button.Label"
msgid "Create"
msgstr "Stwórz"
msgstr "Utwórz"
#: front/src/components/library/Podcasts.vue:64
msgctxt "Content/*/Verb"
......@@ -1678,14 +1694,14 @@ msgstr "Utwórz nowy kanał"
#: front/src/views/auth/Signup.vue:4
msgctxt "Content/Signup/Title"
msgid "Create a funkwhale account"
msgstr "Utwórz konto funkwhale"
msgstr "Utwórz konto Funkwhale"
#: front/src/components/auth/ApplicationNew.vue:8
#: front/src/components/auth/ApplicationNew.vue:41
#: front/src/components/auth/Settings.vue:196
msgctxt "Content/Settings/Button.Label"
msgid "Create a new application"
msgstr "Utwórz nową listę odtwarzania"
msgstr "Utwórz nową aplikację"
#: front/src/views/content/libraries/Home.vue:14
msgctxt "Content/Library/Link/Verb"
......@@ -1705,7 +1721,7 @@ msgstr "Utwórz listę odtwarzania"
#: front/src/components/library/Radios.vue:77
msgctxt "Content/*/Verb"
msgid "Create a radio"
msgstr "Utwórz radio"
msgstr "Utwórz stację radio"
#: front/src/components/Sidebar.vue:81 src/components/auth/LoginForm.vue:21
#: front/src/components/auth/LoginForm.vue:7
......@@ -1717,7 +1733,7 @@ msgstr "Utwórz konto"
#: front/src/components/auth/ApplicationForm.vue:57
msgctxt "Content/Applications/Button.Label/Verb"
msgid "Create application"
msgstr "Utwórz listę odtwarzania"
msgstr "Utwórz aplikację"
#: front/src/views/auth/ProfileOverview.vue:52
msgctxt "*/Channels/Button.Label"
......@@ -1742,7 +1758,7 @@ msgstr "Utwórz konto"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:238
msgctxt "Content/Applications/Paragraph"
msgid "Create one to integrate Funkwhale with third-party applications."
msgstr "Utwórz jedną, aby zintegrować Funkwhale z innymi aplikacjami."
msgstr "Utwórz jakąś, aby zintegrować Funkwhale z innymi aplikacjami."
#: front/src/components/playlists/Form.vue:34
#: src/components/playlists/Form.vue:1
......@@ -1758,7 +1774,7 @@ msgstr "Utwórz listę odtwarzania"
#: front/src/components/library/Radios.vue:24
msgctxt "Content/Radio/Button.Label/Verb"
msgid "Create your own radio"
msgstr "Utwórz własne radio"
msgstr "Utwórz własną stację radio"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:114
#: src/components/auth/Settings.vue:203
......@@ -1811,7 +1827,7 @@ msgstr "Dane zwrócone przez serwer zdalny miały nieprawidłowe lub brakujące
#: front/src/components/federation/FetchButton.vue:7
msgctxt "Popup/*/Message.Content"
msgid "Data was refreshed successfully from remote server."
msgstr "Dane zostały odświeżone pomyślnie ze zdalnego serwera."
msgstr "Dane zostały pomyślnie odświeżone ze zdalnego serwera."
#: front/src/views/library/Edit.vue:20
msgctxt "Content/Library/Table.Label"
......@@ -1822,7 +1838,7 @@ msgstr "Data"
#: front/src/components/library/ImportStatusModal.vue:45
msgctxt "Popup/Import/Table.Label/Noun"
msgid "Debug information"
msgstr "Informacje o utworze"
msgstr "Informacje dla programistów"
#: front/src/components/ShortcutsModal.vue:113
msgctxt "Popup/Keyboard shortcuts/Table.Label/Verb"
......@@ -1886,7 +1902,7 @@ msgstr "Usuń"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:228
msgctxt "*/Settings/Button.Label/Verb"
msgid "Delete application"
msgstr "Usuń listę odtwarzania"
msgstr "Usuń aplikację"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:226
msgctxt "Popup/Settings/Title"
......@@ -1901,7 +1917,7 @@ msgstr "Usuń bibliotekę"
#: front/src/components/manage/moderation/InstancePolicyForm.vue:69
msgctxt "Popup/Moderation/Button.Label/Verb"
msgid "Delete moderation rule"
msgstr "Usuń radio"
msgstr "Usuń regułę moderacyjną"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:294
#: src/components/auth/Settings.vue:320
......@@ -1922,7 +1938,7 @@ msgstr "Usuń listę odtwarzania"
#: front/src/views/radios/Detail.vue:28 src/views/radios/Detail.vue:9
msgctxt "Popup/Radio/Button.Label/Verb"
msgid "Delete radio"
msgstr "Usuń radio"
msgstr "Usuń stację radio"
#: front/src/components/manage/moderation/ReportCard.vue:355
msgctxt "Content/Moderation/Button/Verb"
......@@ -1938,7 +1954,7 @@ msgstr "Usunąć zgłoszony obiekt?"
#: front/src/views/admin/library/AlbumDetail.vue:65
msgctxt "Popup/Library/Title"
msgid "Delete this album?"
msgstr "Czy chcesz usunąć tę bibliotekę?"
msgstr "Usunąć ten album?"
#: front/src/components/library/AlbumDropdown.vue:46
msgctxt "Popup/Channel/Title"
......@@ -1949,7 +1965,7 @@ msgstr "Usunąć ten album?"
#: front/src/views/admin/library/ArtistDetail.vue:64
msgctxt "Popup/Library/Title"
msgid "Delete this artist?"
msgstr "Czy chcesz usunąć tę bibliotekę?"
msgstr "Usunąć tego artystę?"
#: front/src/views/admin/ChannelDetail.vue:59
#: src/views/admin/ChannelDetail.vue:54
......@@ -1962,35 +1978,35 @@ msgstr "Usunąć ten kanał?"
#: front/src/views/channels/DetailBase.vue:7
msgctxt "Popup/Channel/Title"
msgid "Delete this Channel?"
msgstr "Usunąć ten Kanał?"
msgstr "Usunąć ten kanał?"
#: front/src/views/admin/library/LibraryDetail.vue:49
#: front/src/views/admin/library/LibraryDetail.vue:44
#: front/src/views/content/libraries/Form.vue:31