Commit 05c1eb83 authored by Damian Szetela's avatar Damian Szetela Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 86.7% (1084 of 1250 strings)

Translation: Funkwhale/Funkwhale's server front-end
Translate-URL: https://translate.funkwhale.audio/projects/funkwhale/front/pl/
parent 809339e9
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: front 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-24 17:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-06-19 10:00+0000\n"
"Last-Translator: Dominik Danelski <dominik@danelski.pl>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-06-23 22:27+0000\n"
"Last-Translator: Damian Szetela <funkwhale@dszetela.net>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -296,7 +296,7 @@ msgstr "Kilka słów opisujące twoje zmiany."
#, fuzzy
msgctxt "Head/About/Title"
msgid "About"
msgstr "Strona albumu"
msgstr "Na temat"
#: front/src/components/About.vue:5
msgctxt "Content/Home/Header"
......@@ -402,10 +402,9 @@ msgstr "Dostęp do historii odtwarzania"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:140
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:141
#, fuzzy
msgctxt "Content/OAuth Scopes/Paragraph"
msgid "Access to moderation reports"
msgstr "Brak dostępu"
msgstr "Dostęp do raportów moderacyjnych"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:128
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:129
......@@ -427,17 +426,16 @@ msgstr "Dostęp do stacji radiowych"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:136
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:137
#, fuzzy
msgctxt "Content/OAuth Scopes/Paragraph"
msgid "Access to security settings such as password and authorization"
msgstr "Dostęp do ustawień związanych z bezpieczeństwem np. hasłami"
msgstr ""
"Dostęp do ustawień związanych z bezpieczeństwem np. hasłami oraz autoryzacją"
#: front/src/components/auth/ApplicationEdit.vue:29
#: front/src/components/auth/ApplicationEdit.vue:22
#, fuzzy
msgctxt "Content/Applications/Label"
msgid "Access token"
msgstr "Brak dostępu"
msgstr "Token dostępowy"
#: front/src/components/manage/library/UploadsTable.vue:61
#: front/src/components/manage/library/UploadsTable.vue:9
......@@ -524,19 +522,16 @@ msgid "Actions"
msgstr "Działania"
#: front/src/components/admin/SignupFormBuilder.vue:44
#, fuzzy
msgctxt "*/*/Form-builder,Help"
msgid "Actions"
msgstr "Działania"
#: front/src/components/audio/track/Table.vue:15
#, fuzzy
msgctxt "*/*/*/Noun"
msgid "Actions"
msgstr "Działania"
#: front/src/components/library/FileUpload.vue:71
#, fuzzy
msgctxt "*/*/*"
msgid "Actions"
msgstr "Działania"
......@@ -924,10 +919,9 @@ msgid "Application details"
msgstr "O aplikacji"
#: front/src/components/Footer.vue:3
#, fuzzy
msgctxt "*/*/*"
msgid "Application footer"
msgstr "Sekret aplikacji"
msgstr "Stopka aplikacji"
#: front/src/components/auth/ApplicationEdit.vue:21
#: front/src/components/auth/ApplicationEdit.vue:14
......@@ -1110,10 +1104,9 @@ msgid "Audio content"
msgstr "Dodaj zawartość"
#: front/src/components/audio/Player.vue:3
#, fuzzy
msgctxt "*/*/*"
msgid "Audio player and controls"
msgstr "Skróty odtwarzacza"
msgstr "Odtwarzacz i jego skróty"
#: front/src/components/ShortcutsModal.vue:77
msgctxt "Popup/Keyboard shortcuts/Title"
......@@ -1141,7 +1134,6 @@ msgid "Available playlists"
msgstr "Dostępne playlisty"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:46
#, fuzzy
msgctxt "Content/Channel/*"
msgid "Avatar"
msgstr "Awatar"
......@@ -2493,7 +2485,6 @@ msgid "Enabled"
msgstr "Włączone"
#: front/src/components/auth/Plugin.vue:21
#, fuzzy
msgctxt "*/*/*"
msgid "Enabled"
msgstr "Włączone"
......@@ -2843,13 +2834,12 @@ msgstr "Pole"
#, fuzzy
msgctxt "*/*/Form-builder,Help"
msgid "Field label"
msgstr "Pole"
msgstr "Pole etykiety"
#: front/src/components/admin/SignupFormBuilder.vue:39
#, fuzzy
msgctxt "*/*/Form-builder,Help"
msgid "Field type"
msgstr "Pole"
msgstr "Typ pola"
#: front/src/components/library/FileUpload.vue:68
msgctxt "Content/Library/Table.Label"
......@@ -2869,10 +2859,9 @@ msgid "Filter"
msgstr "Filtruj nazwę"
#: front/src/views/channels/SubscriptionsList.vue:82
#, fuzzy
msgctxt "Content/Subscriptions/Form.Placeholder"
msgid "Filter by name…"
msgstr "Filtruj nazwę"
msgstr "Filtruj po nazwie …"
#: front/src/components/library/radios/Builder.vue:59
msgctxt "Content/Radio/Table.Label/Noun"
......@@ -2885,10 +2874,9 @@ msgid "Find another pod"
msgstr "Znajdź inną instancję"
#: front/src/components/channels/UploadModal.vue:37
#, fuzzy
msgctxt "Content/*/Button.Label/Verb"
msgid "Finish later"
msgstr "Ukończono"
msgstr "Ukończ później"
#: front/src/components/manage/library/UploadsTable.vue:26
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:40
......@@ -2944,10 +2932,13 @@ msgid "Follow"
msgstr "Śledź"
#: front/src/views/content/Home.vue:35
#, fuzzy
msgctxt "Content/Library/Paragraph"
msgid "Follow libraries from other users to get access to new music. Public libraries can be followed immediately, while following a private library requires approval from its owner."
msgstr "Możesz zaobserwować biblioteki innych użytkowników aby uzyskać dostęp do nowej muzyki. Publiczne biblioteki mogą być zaobserwowane natychmiast, a do zaobserwowania prywatnej biblioteki będziesz potrzebował zgody jej właściciela."
msgstr ""
"Możesz zaobserwować biblioteki innych użytkowników aby uzyskać dostęp do "
"nowej muzyki. Publiczne biblioteki mogą być zaobserwowane natychmiast, a do "
"zaobserwowania prywatnej biblioteki będziesz potrzebował zgody jej "
"właściciela."
#: front/src/views/content/Home.vue:33
msgctxt "Content/Library/Title/Verb"
......@@ -3045,10 +3036,9 @@ msgid "Go to home page"
msgstr "Przejdź na stronę główną"
#: front/src/components/Footer.vue:19
#, fuzzy
msgctxt "Footer/*/List item.Link"
msgid "Go to Library"
msgstr "Biblioteka"
msgstr "Idź do biblioteki"
#: front/src/views/Notifications.vue:27 src/views/Notifications.vue:61
msgctxt "Content/Notifications/Button.Label"
......@@ -3071,7 +3061,6 @@ msgid "Hide"
msgstr "Ukryj"
#: front/src/components/manage/moderation/InstancePolicyForm.vue:114
#, fuzzy
msgctxt "Content/Moderation/Help text"
msgid "Hide account or domain content, except from followers."
msgstr "Ukryj zawartość konta lub domeny, z wyjątkiem obserwujących."
......@@ -3097,7 +3086,6 @@ msgid "Home"
msgstr "Strona główna"
#: front/src/components/Footer.vue:22
#, fuzzy
msgctxt "Footer/*/List item.Link"
msgid "Home Page"
msgstr "Strona główna"
......@@ -3114,10 +3102,12 @@ msgstr "Korzystanie z Funkwhale z tych klientów wymaga jednak oddzielnego hasł
#: front/src/views/auth/PasswordResetConfirm.vue:24
#: front/src/views/auth/PasswordResetConfirm.vue:1
#, fuzzy
msgctxt "Content/Signup/Paragraph"
msgid "If the email address provided in the previous step is valid and linked to a user account, you should receive an email with reset instructions in the next couple of minutes."
msgstr "Jeżeli adres e-mail podany w poprzednim kroku jest prawidłowy i przypisany do konta użytkownika, powinieneś dostać wiadomość z instrukcjami resetowania hasła w przeciągu kilku minut."
msgstr ""
"Jeżeli adres e-mail podany w poprzednim kroku jest prawidłowy i przypisany "
"do konta użytkownika, powinieneś dostać wiadomość z instrukcjami resetowania "
"hasła w przeciągu kilku minut."
#: front/src/views/content/Home.vue:13
msgctxt "Content/Library/Paragraph"
......@@ -3137,12 +3127,11 @@ msgstr "Jeżeli niedawno się zarejestrowałeś może być konieczne byś pocze
#: front/src/views/channels/DetailBase.vue:59
#: src/views/channels/DetailBase.vue:54
#: front/src/views/channels/DetailBase.vue:5
#, fuzzy
msgctxt "Content/Channels/Label"
msgid "If you're using Mastodon or other fediverse applications, you can subscribe to this account:"
msgstr ""
"Jeśli używasz Mastodona albo innych aplikacji Fediverse, to możesz się "
"zapisać używając tego konta:"
"Jeśli używasz Mastodona albo innych aplikacji Fediverse, to możesz włączyć "
"subskrybcję do tego konta:"
#: front/src/components/channels/UploadForm.vue:43
#: front/src/components/channels/UploadForm.vue:16
......@@ -3180,7 +3169,6 @@ msgstr "Zaimportuj muzykę ze swojego serwera"
#: front/src/components/library/FileUpload.vue:127
#: front/src/components/library/FileUpload.vue:1
#, fuzzy
msgctxt "Content/Library/Title/Verb"
msgid "Import status"
msgstr "Stan importu"
......@@ -3228,10 +3216,9 @@ msgstr "W ulubionych"
#: front/src/components/moderation/FilterModal.vue:21
#: front/src/components/moderation/FilterModal.vue:7
#, fuzzy
msgctxt "Popup/Moderation/List item"
msgid "In other users favorites and listening history"
msgstr "W ulubionych innych użytkowników i historii słuchania"
msgstr "W ulubionych innych użytkowników i historii odsłuchu"
#: front/src/components/moderation/FilterModal.vue:24
#: front/src/components/moderation/FilterModal.vue:10
......@@ -3294,7 +3281,6 @@ msgstr "Radia instancji"
#: front/src/components/manage/moderation/ReportCard.vue:197
#: front/src/components/manage/moderation/UserRequestCard.vue:78
#: front/src/components/manage/moderation/UserRequestCard.vue:127
#, fuzzy
msgctxt "Content/*/*/Noun"
msgid "Internal notes"
msgstr "Notatki wewnętrzne"
......@@ -3498,22 +3484,19 @@ msgid "Library"
msgstr "Biblioteka"
#: front/src/components/library/Home.vue:78
#, fuzzy
msgctxt "Head/Home/Title"
msgid "Library"
msgstr "Biblioteka"
#: front/src/views/library/DetailBase.vue:181
#, fuzzy
msgctxt "*/*/*"
msgid "Library"
msgstr "Biblioteka"
#: front/src/views/library/Edit.vue:5
#, fuzzy
msgctxt "*/*/*"
msgid "Library contents"
msgstr "Pliki z biblioteki"
msgstr "Zawartość biblioteki"
#: front/src/views/content/libraries/Form.vue:103
msgctxt "Content/Library/Message"
......@@ -3532,10 +3515,9 @@ msgid "Library deleted"
msgstr "Zaktualizowano bibliotekę"
#: front/src/views/content/libraries/Card.vue:39
#, fuzzy
msgctxt "Content/Library/Card.Button.Label/Noun"
msgid "Library Details"
msgstr "Pliki z biblioteki"
msgstr "Detale biblioteki"
#: front/src/views/admin/library/EditsList.vue:4
msgctxt "Content/Admin/Title/Noun"
......@@ -3700,10 +3682,9 @@ msgid "Log in to your Funkwhale account"
msgstr "Zaloguj się na swoje konto Funkwhale"
#: front/src/components/auth/Logout.vue:14
#, fuzzy
msgctxt "Content/Login/Button.Label"
msgid "Log in!"
msgstr "Zaloguj się"
msgstr "Zaloguj się!"
#: front/src/components/auth/Logout.vue:26
msgctxt "Head/Login/Title"
......@@ -3711,10 +3692,9 @@ msgid "Log Out"
msgstr "Wyloguj się"
#: front/src/views/auth/Callback.vue:7
#, fuzzy
msgctxt "*/Login/*"
msgid "Logging in…"
msgstr "Ładowanie bibliotek…"
msgstr "Logowanie …"
#: front/src/components/Sidebar.vue:78 src/components/auth/LoginForm.vue:44
msgctxt "*/Login/*/Verb"
......@@ -3769,7 +3749,7 @@ msgstr "Menu główne"
#, fuzzy
msgctxt "*/*/*"
msgid "Main navigation"
msgstr "Stronicowanie"
msgstr "Główna nawigacja"
#: front/src/views/admin/library/Base.vue:37
msgctxt "Head/Admin/Title"
......@@ -3787,16 +3767,14 @@ msgid "Manage playlists"
msgstr "Zarządzaj listami odtwarzania"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:254
#, fuzzy
msgctxt "Content/Settings/Button.Label"
msgid "Manage plugins"
msgstr "Zarządzaj listami odtwarzania"
msgstr "Zarządzaj pluginami"
#: front/src/views/auth/Plugins.vue:42
#, fuzzy
msgctxt "Head/Login/Title"
msgid "Manage plugins"
msgstr "Zarządzaj listami odtwarzania"
msgstr "Zarządzaj pluginami"
#: front/src/views/admin/users/Base.vue:20
msgctxt "Head/Admin/Title"
......@@ -3985,10 +3963,9 @@ msgid "My libraries"
msgstr "Moje biblioteki"
#: front/src/components/Sidebar.vue:108
#, fuzzy
msgctxt "*/*/*/Noun"
msgid "My Library"
msgstr "Biblioteka"
msgstr "Moja Biblioteka"
#: front/src/components/About.vue:104 src/components/audio/track/Row.vue:31
#: front/src/components/library/EditCard.vue:63
......@@ -4053,7 +4030,6 @@ msgstr "N/A"
#: front/src/components/audio/ChannelForm.vue:29
#: front/src/components/audio/ChannelForm.vue:21
#: front/src/components/audio/ChannelForm.vue:3
#, fuzzy
msgctxt "Content/Channel/*"
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
......@@ -4101,10 +4077,9 @@ msgid "Never"
msgstr "Nigdy"
#: front/src/components/channels/AlbumModal.vue:4
#, fuzzy
msgctxt "Popup/Channels/Title"
msgid "New album"
msgstr "Nowa wartość"
msgstr "Nowy album"
#: front/src/components/Home.vue:174 src/components/library/Home.vue:30
#: front/src/components/library/Home.vue:2
......@@ -4113,10 +4088,9 @@ msgid "New channels"
msgstr "Nowe kanały"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:279
#, fuzzy
msgctxt "*/*/*"
msgid "New email"
msgstr "Nowa wartość"
msgstr "Nowy email"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:73
#: front/src/views/auth/PasswordResetConfirm.vue:14
......@@ -4141,17 +4115,15 @@ msgid "New value"
msgstr "Nowa wartość"
#: front/src/components/Pagination.vue:45
#, fuzzy
msgctxt "Content/*/Link"
msgid "Next Page"
msgstr "Następny utwór"
msgstr "Następna strona"
#: front/src/components/channels/UploadModal.vue:27
#: front/src/views/auth/ProfileOverview.vue:49
#, fuzzy
msgctxt "*/*/Button.Label"
msgid "Next step"
msgstr "Następny utwór"
msgstr "Następny krok"
#: front/src/App.vue:315 src/components/audio/Player.vue:703
msgctxt "Sidebar/Player/Icon.Tooltip"
......@@ -4177,10 +4149,9 @@ msgid "No artist matched your query"
msgstr "Przepraszamy, nie znaleziono wykonawcy spełniającego Twoje kryteria"
#: front/src/components/common/RenderedDescription.vue:16
#, fuzzy
msgctxt "*/*/Placeholder"
msgid "No description available"
msgstr "Brak opisu."
msgstr "Brak opisu"
#: front/src/components/About.vue:24 src/components/Home.vue:24
msgctxt "Content/Home/Paragraph"
......@@ -4203,86 +4174,76 @@ msgid "No notification to show."
msgstr "Twoje powiadomienia"
#: front/src/components/manage/moderation/DomainsTable.vue:69
#, fuzzy
msgctxt "Content/Home/Placeholder"
msgid "No other pods found"
msgstr "Nie znaleziono"
msgstr "Nie znaleziono instancji"
#: front/src/components/playlists/PlaylistModal.vue:77
#: front/src/components/playlists/PlaylistModal.vue:4
#: front/src/components/playlists/Widget.vue:14
#, fuzzy
msgctxt "Content/Home/Placeholder"
msgid "No playlists have been created yet"
msgstr "Utworzono listę odtwarzania"
msgstr "Nie utworzono jeszcze żadnej listy odtwarzania"
#: front/src/components/playlists/PlaylistModal.vue:69
#: front/src/components/playlists/PlaylistModal.vue:3
#, fuzzy
msgctxt "Popup/Playlist/EmptyState"
msgid "No results matching your filter"
msgstr "Utwór zgodny z filtrem"
msgstr "Nie ma wyników zgodnych z filtrem"
#: front/src/components/library/Artists.vue:65
#: src/components/library/Podcasts.vue:58
#, fuzzy
msgctxt "Content/Artists/Placeholder"
msgid "No results matching your query"
msgstr "Przepraszamy, nie znaleziono wykonawcy spełniającego Twoje kryteria"
msgstr "Nie znaleziono wykonawcy spełniającego Twoje kryteria"
#: front/src/components/library/Radios.vue:71
#, fuzzy
msgctxt "Content/Radios/Placeholder"
msgid "No results matching your query"
msgstr "Przepraszamy, nie znaleziono wykonawcy spełniającego Twoje kryteria"
msgstr "Nie znaleziono wykonawcy spełniającego Twoje kryteria"
#: front/src/views/playlists/List.vue:49
#, fuzzy
msgctxt "Content/Playlists/Placeholder"
msgid "No results matching your query"
msgstr "Przepraszamy, nie znaleziono wykonawcy spełniającego Twoje kryteria"
msgstr "Nie znaleziono wykonawcy spełniającego Twoje kryteria"
#: front/src/components/library/Albums.vue:56
#, fuzzy
msgctxt "Content/Albums/Placeholder"
msgid "No results matching your query"
msgstr "Przepraszamy, nie znaleziono wykonawcy spełniającego Twoje kryteria"
msgstr "Nie znaleziono wykonawcy spełniającego Twoje kryteria"
#: front/src/components/common/EmptyState.vue:7
#, fuzzy
msgctxt "Content/*/Paragraph"
msgid "No results were found."
msgstr "Nic nie znaleziono."
#: front/src/components/About.vue:31
#, fuzzy
msgctxt "Content/Home/Paragraph"
msgid "No rules available."
msgstr "Brak dostępnych reguł."
#: front/src/components/About.vue:38
#, fuzzy
msgctxt "Content/Home/Paragraph"
msgid "No terms available."
msgstr "Brak warunków."
#: front/src/views/content/libraries/FilesTable.vue:68
#, fuzzy
msgctxt "Content/Home/Placeholder"
msgid "No tracks have been added to this library yet"
msgstr "Nie udało się dodać tego utworu do listy odtwarzania"
msgstr "Nie dodano jeszcze żadnych utworów do tej biblioteki"
#: front/src/views/radios/Detail.vue:43
#, fuzzy
msgctxt "Content/Radios/Placeholder"
msgid "No tracks have been added to this radio yet"
msgstr "Nie udało się dodać tego utworu do listy odtwarzania"
msgstr "Nie dodano jeszcze żadnych utworów do tego radia"
#: front/src/components/favorites/List.vue:52
#, fuzzy
msgctxt "Content/Home/Placeholder"
msgid "No tracks have been added to your favorites yet"
msgstr "Nie udało się dodać tego utworu do listy odtwarzania"
msgstr "Nie dodano jeszcze żadnych utworów do twoich ulubionych"
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:10
#: front/src/components/mixins/Translations.vue:11
......@@ -4297,7 +4258,6 @@ msgstr "Nikt nie śledzi tej biblioteki"
#: front/src/components/channels/AlbumSelect.vue:8
#: front/src/components/channels/LicenseSelect.vue:7
#, fuzzy
msgctxt "*/*/*"
msgid "None"
msgstr "Nic"
......@@ -6739,16 +6699,18 @@ msgstr ""
msgctxt "Popup/*/Paragraph"
msgid "The selected tracks will be removed, as well as associated uploads, favorites and listening history. This action is irreversible."
msgstr ""
"Zaznaczone utwory będą usunięte razem z powiązanymi ulubionymi oraz historią "
"odsłuchu. Ta akcja jest nieodwracalna."
#: front/src/components/manage/library/UploadsTable.vue:256
msgctxt "Popup/*/Paragraph"
msgid "The selected upload will be removed. This action is irreversible."
msgstr ""
msgstr "Zaznaczony plik będzie usunięty. Ta akcja jest nieodwracalna."
#: front/src/components/SetInstanceModal.vue:7
msgctxt "Popup/Instance/Error message.List item"
msgid "The server might be down"
msgstr ""
msgstr "Serwer może być zepsuty"
#: front/src/components/auth/SubsonicTokenForm.vue:4
msgctxt "Content/Settings/Paragraph"
......@@ -7061,7 +7023,7 @@ msgstr "Wyciszenie"
#: front/src/components/ShortcutsModal.vue:125
msgctxt "Popup/Keyboard shortcuts/Table.Label/Verb"
msgid "Toggle queue looping"
msgstr ""
msgstr "Włącz zapętlenie kolejki"
#: front/src/views/admin/ChannelDetail.vue:250
#: src/views/admin/ChannelDetail.vue:245
......@@ -7107,7 +7069,7 @@ msgstr "Utwór"
#: front/src/components/library/EditCard.vue:11
msgctxt "Content/Library/Card/Short"
msgid "Track #%{ id } - %{ name }"
msgstr ""
msgstr "Utwór #%{ id } - %{ name }"
#: front/src/components/Queue.vue:100
#, fuzzy
......@@ -7210,9 +7172,10 @@ msgid "Under moderation rule"
msgstr "Usuń radio"
#: front/src/components/ShortcutsModal.vue:67
#, fuzzy
msgctxt "Popup/Keyboard shortcuts/Table.Label/Verb"
msgid "Unfocus searchbar"
msgstr ""
msgstr "Wyłącz skupienie paska szukania"
#: front/src/views/content/remote/Card.vue:102
#: src/views/content/remote/Card.vue:107
......@@ -7244,7 +7207,7 @@ msgstr "Czy chcesz przestać śledzić tę bibliotekę?"
#: front/src/components/library/ImportStatusModal.vue:144
msgctxt "*/*/Error"
msgid "Unknown error"
msgstr ""
msgstr "Nieznany błąd"
#: front/src/components/audio/Player.vue:704
#: front/src/components/audio/VolumeControl.vue:61
......@@ -7255,13 +7218,13 @@ msgstr "Cofnij wyciszenie"
#: front/src/components/manage/moderation/ReportCard.vue:213
msgctxt "Content/*/Button.Label"
msgid "Unresolve"
msgstr ""
msgstr "Cofnij rozwiązanie"
#: front/src/components/manage/moderation/ReportCard.vue:65
#: front/src/views/admin/moderation/ReportsList.vue:23
msgctxt "Content/*/*/Short"
msgid "Unresolved"
msgstr ""
msgstr "Nierozwiązane"
#: front/src/components/channels/SubscribeButton.vue:19
#, fuzzy
......@@ -7272,7 +7235,7 @@ msgstr "%{ count } polubienie"
#: front/src/components/channels/SubscribeButton.vue:3
msgctxt "Content/Track/Button.Message"
msgid "Unsubscribe"
msgstr ""
msgstr "Usuń subskrypcję"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:286
#, fuzzy
......@@ -7384,6 +7347,7 @@ msgstr "Data wysyłania"
msgctxt "Popup/Import/Message"
msgid "Upload is still pending and will soon be processed by the server."
msgstr ""
"Pliki są ciągle przetwarzane i niedługo będą przeprocesowane przez serwer."
#: front/src/components/library/FileUpload.vue:39
#, fuzzy
......@@ -7408,7 +7372,7 @@ msgstr "Powierzchnia dyskowa"
#: front/src/views/content/Home.vue:23
msgctxt "Content/Library/Title/Verb"
msgid "Upload third-party content in a library"
msgstr ""
msgstr "Wgraj treści stron trzecich do biblioteki"
#: front/src/components/library/FileUpload.vue:358
msgctxt "Content/Library/Help text"
......@@ -7419,16 +7383,20 @@ msgstr "Importowanie zajęło zbyt długo, spróbuj jeszcze raz"
msgctxt "Popup/Import/Message"
msgid "Upload was skipped because a similar one is already available in one of your libraries."
msgstr ""
"Plik został ominięty ponieważ podobny utwór jest już dostępny w jednej z "
"twoich bibliotek."
#: front/src/components/library/ImportStatusModal.vue:11
msgctxt "Popup/Import/Message"
msgid "Upload was successfully processed by the server."
msgstr ""
msgstr "Plik został przeprocesowany przez serwer."
#: front/src/views/content/Home.vue:25
msgctxt "Content/Library/Paragraph"
msgid "Upload your personal music library to Funkwhale to enjoy it from anywhere and share it with friends and family."
msgstr ""
"Wgraj swoją osobistą myzykę do Funkwhale aby czerpać z niej przyjemność w "
"każdym miejscu oraz dzielić się nią z przyjaciółmi i rodziną."
#: front/src/components/library/FileUpload.vue:95
msgctxt "Content/Library/Table"
......@@ -7502,7 +7470,7 @@ msgstr "Wyślij"
#: front/src/views/channels/DetailOverview.vue:3
msgctxt "Content/Channel/Header"
msgid "Uploads are being processed"
msgstr ""
msgstr "Pliki są przetwarzane"
#: front/src/views/channels/DetailOverview.vue:6
#: front/src/views/channels/DetailOverview.vue:3
......@@ -7515,12 +7483,12 @@ msgstr "Pomyślnie zmieniono hasło"
#: src/views/admin/ChannelDetail.vue:124
msgctxt "'Content/*/*/Noun"
msgid "URL"
msgstr ""
msgstr "Adres URL"
#: front/src/components/library/TrackDetail.vue:129
msgctxt "Content/*/*/Noun"
msgid "URL"
msgstr ""
msgstr "Adres URL"
#: front/src/components/RemoteSearchForm.vue:74
#, fuzzy
......@@ -7532,6 +7500,8 @@ msgstr "Wprowadź swoją nazwę użytkownika"
msgctxt "Content/Applications/Help Text"
msgid "Use \"urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob\" as a redirect URI if your application is not served on the web."
msgstr ""
"Użyj \"urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob\" jako przekierowanie URI jeśli twoja "
"aplikacja nie jest dostępna w sieci."
#: front/src/components/Footer.vue:28
msgctxt "Footer/*/List item.Link"
......@@ -7546,12 +7516,14 @@ msgstr "Używaj FUnkwhale na innych urządzeniach z naszymi aplikacjami"
#: front/src/components/auth/Settings.vue:252