Commit 199299e9 authored by Xosé M's avatar Xosé M Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 20.3% (59 of 290 strings)

Translation: Funkwhale/Funkwhale.audio Website
Translate-URL: https://translate.funkwhale.audio/projects/funkwhale/funkwhale-audio/gl/
parent d0602510
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"PO-Revision-Date: 2022-02-08 06:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-03-25 12:25+0000\n"
"Last-Translator: ghose <xosem@disroot.org>\n"
"Language: gl\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -57,8 +57,8 @@ msgid ""
"asking questions,\n"
" introduce yourself"
msgstr ""
"<a target=\"_blank\" href=\"https://riot.im/app/#/room/#funkwhale:matrix.org"
"\">#funkwhale:matrix.org</a>: para temas xenéricos arredor do proxecto, "
"<a target=\"_blank\" href=\"https://riot.im/app/#/room/#funkwhale:matrix."
"org\">#funkwhale:matrix.org</a>: para temas xenéricos arredor do proxecto, "
"facer preguntas,\n"
" presentacións"
......@@ -196,7 +196,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Home.vue:5
msgctxt "Content/Home/Header"
msgid "A social platform to enjoy and share music"
msgstr ""
msgstr "Plataforma social para compartir e desfrutar a música"
#: src/views/Credits.vue:329
msgctxt "Content/Credits/Paragraph"
......@@ -300,7 +300,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Credits.vue:105
msgctxt "Content/Credits/Paragraph"
msgid "An organization for your community, transparent by design"
msgstr ""
msgstr "Unha organización para túa comunidade, transparente por deseño"
#: src/views/FunkwhaleAndroid.vue:68
msgctxt "Content/FunkwhaleAndroid/Paragraph"
......@@ -320,7 +320,7 @@ msgstr ""
#: src/components/Navigation.vue:13
msgctxt "Navigation/Link/Short,Noun"
msgid "Apps"
msgstr ""
msgstr "Apps"
#: src/views/Home.vue:145
msgctxt "Content/Home/Header"
......@@ -358,6 +358,8 @@ msgid ""
"Because of that, we can offer you an experience free of tracking\n"
" and ads, and focus on what you need."
msgstr ""
"Debido a esto, podemos sentirnos libres desde a ausencia de\n"
"publicidade e sistemas de rastrexo e centrarnos no que precisas."
#: src/views/FunkwhaleAndroid.vue:59
msgctxt "Content/FunkwhaleAndroid/Paragraph"
......@@ -367,6 +369,11 @@ msgid ""
"We are also looking for folks who like to contribute on a more regular "
"basis, so if that sounds like something you might enjoy, please talk to us."
msgstr ""
"Como somos un equipo pequeno, os nosos recursos acerca do desenvolvemento "
"son limitados. Buscamos axuda para axudarnos a implementar novas funcións e "
"correxir erros. Tamén gustaríanos ter máis persoas que colaborasen de xeito "
"máis regular, así que se cres que podes botar unha man, por favor contacta "
"con nós."
#: src/views/Credits.vue:338 src/views/Credits.vue:441
msgctxt "Content/Credits/Paragraph"
......@@ -386,7 +393,7 @@ msgstr ""
#: src/views/SupportUs.vue:24
msgctxt "Content/Community/Link"
msgid "Become a member"
msgstr ""
msgstr "Únete á comunidade"
#: src/views/SupportUs.vue:144
msgctxt "Content/SupportUs/Paragraph"
......@@ -409,7 +416,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Community.vue:52
msgctxt "Content/Community/Link"
msgid "Browse discussions"
msgstr ""
msgstr "Olla as conversas"
#: src/views/Home.vue:229
msgctxt "Content/Home/Link"
......@@ -436,7 +443,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Community.vue:159
msgctxt "Content/Community/Link"
msgid "Check out the contribution guides"
msgstr ""
msgstr "Le as guías para contribuír"
#: src/App.vue:25 src/components/Navigation.vue:41
msgctxt "Content/Footer/List.Item"
......@@ -456,32 +463,32 @@ msgstr ""
#: src/views/Community.vue:126
msgctxt "Content/Community.Contribution types/List.Item"
msgid "Communication"
msgstr ""
msgstr "Comunicación"
#: src/views/Community.vue:7
msgctxt "HTML/Meta/Title"
msgid "Community"
msgstr ""
msgstr "Comunidade"
#: src/components/Navigation.vue:18
msgctxt "Navigation/Link"
msgid "Community"
msgstr ""
msgstr "Comunidade"
#: src/views/Community.vue:30
msgctxt "Content/Community/Header"
msgid "Community spaces"
msgstr ""
msgstr "Espazos da comunidade"
#: src/views/Credits.vue:16
msgctxt "Content/Credits/Header"
msgid "Community tools"
msgstr ""
msgstr "Ferramentas da comunidade"
#: src/views/Applications.vue:5
msgctxt "Content/Applications/Header"
msgid "Connect to Funkwhale from other apps"
msgstr ""
msgstr "Conecta con Funkwhale usando outras apps"
#: src/views/Contact.vue:7
msgctxt "Content/Contact/Header"
......@@ -506,7 +513,7 @@ msgstr ""
#: src/views/SupportUs.vue:104
msgctxt "Content/Community/Link"
msgid "Credits"
msgstr ""
msgstr "Crédito"
#: src/views/Credits.vue:5 src/views/Credits.vue:7
msgctxt "Content/Credits/Header"
......@@ -521,7 +528,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Community.vue:135
msgctxt "Content/Community.Contribution types/List.Item"
msgid "Design and development"
msgstr ""
msgstr "Deseño e desenvolvemento"
#: src/views/Applications.vue:146
msgctxt "Content/Applications/Header"
......@@ -534,6 +541,8 @@ msgid ""
"Development happens on our self-hosted GitLab instance, at\n"
" dev.funkwhale.audio."
msgstr ""
"O desenvolvemento faise na nosa instancia de GitLab, en\n"
" dev.funkwhale.audio."
#: src/views/Home.vue:138
msgctxt "Content/Home/List.Item"
......@@ -543,7 +552,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Home.vue:96
msgctxt "Content/Home.Feature/Link"
msgid "Discover our community"
msgstr ""
msgstr "Descubre a nosa comunidade"
#: src/views/Logos.vue:163
msgctxt "Content/Logos/Paragraph"
......@@ -558,7 +567,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Community.vue:145
msgctxt "Content/Community.Contribution types/List.Item"
msgid "Documentation"
msgstr ""
msgstr "Documentación"
#: src/App.vue:73 src/components/Navigation.vue:51
msgctxt "Navigation/Link"
......@@ -568,7 +577,7 @@ msgstr ""
#: src/views/SupportUs.vue:21
msgctxt "Content/Community/Link,verb"
msgid "Donate"
msgstr ""
msgstr "Doar"
#: src/views/SupportUs.vue:32
msgctxt "Content/SupportUs/Header"
......@@ -635,7 +644,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Home.vue:69
msgctxt "Content/Home/*"
msgid "Find or start your pod"
msgstr ""
msgstr "Busca ou crea a túa instancia"
#: src/views/Logos.vue:147
msgctxt "Content/Logos/Paragraph"
......@@ -667,7 +676,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Community.vue:64
msgctxt "Content/Community/Header"
msgid "Funkwhale community on Matrix.org"
msgstr ""
msgstr "Comunidade Funkwhale en Matrix.org"
#: src/views/FunkwhaleAndroid.vue:5
msgctxt "Content/FunkwhaleAndroid/Header"
......@@ -682,7 +691,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Community.vue:41
msgctxt "Content/Community/Header"
msgid "Funkwhale forum"
msgstr ""
msgstr "Foro Funkwhale"
#: src/views/Home.vue:38
msgctxt "Content/Home.Feature/Paragraph"
......@@ -692,6 +701,9 @@ msgid ""
"range\n"
" of compatible apps for every platform."
msgstr ""
"Funkwhale dache acceso ás túas listas de reprodución, cancións e artistas\n"
"favoritos onde ti queiras, desde a interface web a un amplo abano de\n"
"apps compatibles en tódalas plataformas."
#: src/views/Logos.vue:25
msgctxt "Content/Logos/Header"
......@@ -719,6 +731,8 @@ msgid ""
"Funkwhale is a community-driven project that lets you listen and\n"
" share music and audio within a decentralized, open network."
msgstr ""
"Funkwhale é un proxecto xestionado pola comunidade co que podes\n"
"escoitar e compartir música e audio nunha rede aberta e descentralizada."
#: src/views/Home.vue:108
msgctxt "Content/Home/Header"
......@@ -731,6 +745,8 @@ msgid ""
"Funkwhale is built from the ground up by a friendly community\n"
" of contributors."
msgstr ""
"Funkwhale comezou desde cero grazas á amistosa colaboración\n"
"da súa comunidade."
#: src/views/SupportUs.vue:115
msgctxt "Content/SupportUs/Paragraph"
......@@ -766,17 +782,17 @@ msgstr ""
#: src/views/Home.vue:45
msgctxt "Content/Home/Button.Label"
msgid "Get started"
msgstr ""
msgstr "Comezar"
#: src/views/Home.vue:14
msgctxt "Content/Home/Button.Label"
msgid "Get started!"
msgstr ""
msgstr "Comezar!"
#: src/views/Community.vue:56
msgctxt "Content/Community/Link"
msgid "Get support"
msgstr ""
msgstr "Obter axuda"
#: src/views/SupportUs.vue:58
msgctxt "Content/SupportUs/Tabel,Row/Noun"
......@@ -786,7 +802,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Community.vue:90
msgctxt "Content/Community/Header"
msgid "GitLab instance"
msgstr ""
msgstr "Instancia GitLab"
#: src/views/PageNotFound.vue:11
msgctxt "Content/Error/Link"
......@@ -870,6 +886,8 @@ msgid ""
"If you have any question regarding the contribution process, please\n"
" get in touch with us!"
msgstr ""
"Se tes preguntas acerca do proceso para colaborar, por favor\n"
" contacta con nós!"
#: src/views/Contact.vue:67
msgctxt "Content/Contact/Paragraph"
......@@ -881,6 +899,11 @@ msgid ""
"information\n"
" below."
msgstr ""
"Se precisas contactar co grupo principal de colaboradoras do proxecto,\n"
"potenciais acordos de colaboración, entrevistas ou calquera outro tema que \n"
"non queiras sexa público no foro ou espazos da comunidade, usa a "
"información\n"
"de contacto inferior."
#: src/views/Contact.vue:7
msgctxt "Content/Contact/Paragraph"
......@@ -888,6 +911,8 @@ msgid ""
"If you need to personally contact contributors or moderator of the\n"
" project, you will find contact information below."
msgstr ""
"Se precisas contactar personalmente coa administración ou colaboradores\n"
"do proxecto, podes atopar máis abaixo a información de contacto."
#: src/views/FunkwhaleAndroid.vue:49
msgctxt "Content/FunkwhaleAndroid/Paragraph"
......@@ -1000,7 +1025,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Home.vue:17
msgctxt "Content/Home/Button.Label"
msgid "Learn more…"
msgstr ""
msgstr "Saber máis…"
#: src/App.vue:57
msgctxt "Content/Footer/Header"
......@@ -1010,7 +1035,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Home.vue:27
msgctxt "Content/Home.Feature/Header"
msgid "Listen to your music, everywhere"
msgstr ""
msgstr "Escoita a túa música, onde queiras"
#: src/views/Logos.vue:104
msgctxt "*/*/*"
......@@ -1030,7 +1055,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Home.vue:79
msgctxt "Content/Home.Feature/Header"
msgid "Made by people, for people"
msgstr ""
msgstr "Feito por persoas, para as persoas"
#: src/components/Navigation.vue:21
msgctxt "Navigation/Aria.Label"
......@@ -1044,6 +1069,9 @@ msgid ""
" Subsonic. This protocol is supported by a various range of\n"
" applications and music streaming servers, including Funkwhale."
msgstr ""
"Moitas das apps para Funkwhale usan un protocolo chamado\n"
" Subsonic. Este protocolo ten soporte desde moitos tipos de\n"
" aplicacións e servidores de streaming, incluíndo Funkwhale."
#: src/views/Community.vue:67
msgctxt "Content/Community/Paragraph"
......@@ -1102,6 +1130,8 @@ msgid ""
"On this page, you'll find our logos and information regarding our\n"
" identity, as well as some guidelines."
msgstr ""
"Nesta páxina atoparás os logotipos e información relacionadas coa\n"
"nosa identidade, así como guías de axuda."
#: src/views/SupportUs.vue:40
msgctxt "Content/SupportUs/Tabel,Row/Noun"
......@@ -1170,11 +1200,14 @@ msgid ""
"in\n"
" decisions and more generally get a grasp of what's going on."
msgstr ""
"O foro é o mellor lugar para consultar as túas dúbidas, obter\n"
"axuda, presentarte, comezar unha nova conversa, participar nas\n"
"decisión e dalgún xeito estar máis ao día do que acontence."
#: src/views/Logos.vue:19
msgctxt "Content/Logos/Paragraph"
msgid "Our full logo, used in our apps and sites, designed by Francis Gading."
msgstr ""
msgstr "O noso logo, utilizado en apps e webs, deseñado por Francis Gading."
#: src/views/Logos.vue:29
msgctxt "Content/Logos/Paragraph"
......@@ -1311,7 +1344,7 @@ msgstr ""
#: src/components/Navigation.vue:28
msgctxt "Navigation/Link"
msgid "Resources"
msgstr ""
msgstr "Recursos"
#: src/components/Navigation.vue:22
msgctxt "Navigation/Link.Title"
......@@ -1346,12 +1379,12 @@ msgstr ""
#: src/views/Community.vue:113
msgctxt "Content/Community/Header"
msgid "Start contributing"
msgstr ""
msgstr "Contribúe ao proxecto"
#: src/views/Home.vue:214
msgctxt "Content/Home/Header"
msgid "Start your own pod"
msgstr ""
msgstr "Crea a túa instancia"
#: src/views/Home.vue:217
msgctxt "Content/Home/Paragraph"
......@@ -1359,6 +1392,8 @@ msgid ""
"Starting your own pod requires some system administration\n"
" skills, but will also give you more independence and control."
msgstr ""
"Montar unha instancia propia require algúns coñecementos acerca da\n"
"administración de sistemas, pero tamén terás máis independencia e control."
#: src/views/Logos.vue:84
msgctxt "Content/Logos/Paragraph"
......@@ -1489,7 +1524,7 @@ msgstr ""
#: src/views/Logos.vue:135
msgctxt "Content/Logos/Paragraph"
msgid "To link to our website or apps"
msgstr ""
msgstr "Para ligar á nosa web ou apps"
#: src/views/Credits.vue:321
msgctxt "Content/Credits/Paragraph"
......@@ -1522,6 +1557,8 @@ msgid ""
"Upload your personal library to your pod, share it with\n"
" friends and family, and discover talented creators."
msgstr ""
"Sube a túa biblioteca persoal á túa instancia, compártea\n"
"coas amizades e familia e descubre creadoras con talento."
#: src/views/Logos.vue:49
msgctxt "Content/Logos/Paragraph"
......@@ -1680,7 +1717,7 @@ msgstr ""
#: src/views/SupportUs.vue:164
msgctxt "Content/SupportUs/Paragraph"
msgid "You'll find below a detailed budget for our expenses and revenue."
msgstr ""
msgstr "Aquí abaixo atoparás máis detalles sobre orzamentos, gastos e ingresos."
#: src/PageMixin.vue:12
msgctxt "HTML/Meta/Title"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment